2017 YILI PROJE BAŞVURULARI

Yürütücü olarak DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in hazırladığı 3 (üç) adet proje 2017 yılında değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu projeler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

7a) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi:

Yürütücü olarak Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in hazırladığı “Düzce Üniversitesi’nde Bölgesel Kalkınma Amaçlı Yerli Fotovoltaik Panel Üretimi ve Yeni Tasarımlar Kullanılarak İnvertör Üretimi” başlıklı proje 2 Aralık 2016 tarihinde Üniversitemiz sunulmuştur.

Bu proje kapsamında, ülkemizde ilk kez yerli üretim FV panel ve invertör üretimi bir üniversite kapsamında yapılması planlanmıştır. Bu durum, zaten yerli üretim olması dolayısıyla daha düşük maliyetli fotovoltaik (FV) panel üretimine ek olarak özel sektörün ürettiği yerli panellerden farklı olarak kâr amacı gütmeden maliyetine yakın fiyatlarda FV panel satışına sebep olacaktır. Böylece, piyasadaki eş değerlerine göre daha verimli (yeni invertör tasarımı sayesinde) ve çok daha ucuz (üretim maliyetine yakın satış planlandığı için) yerli FV panel ve invertör üretimi yapılacaktır. Bu durum, öncelikle bölgemizde temiz ve yenilenebilir enerji olarak FV panelin kullanımı konusunda farkındalık yaratıp kullanımını teşvik edecek olup bölgemizdeki çevre kirliliğine de büyük ölçüde çözüm getirecektir. Bölgesel bazda başlayan farkındalığın ülkemize genişletilmesi de bu projenin nihai amaçlarındandır. Diğer yandan, böyle bir üretimin merkezinin üniversitemize ve bölgemize kazandırılması ile önemli ölçüde çalışan istihdamı sağlanacaktır. Çünkü, yapılması planlanan proje gerek öğretim elemanı, gerek uzman ve teknisyen gerekse işçi istihdamı gerektiren büyük çaplı bir projedir. Ayrıca, ucuz ve yüksek verimliliğe sahip FV panel ve invertör üretim bandının üniversitemizdeki varlığı iki büyük organize sanayi bölgesine sahip olan Düzce'ye güneş enerjisi kurulumu çalışan firmaların bölgeye olan talebinin artması da bölgesel kalkınmaya önemli katkıda bulunması öngürülmüştür.

7b) TÜBİTAK 1001:

Yürütücü olarak Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in hazırladığı “Fotovoltaik Sistemlerin Verimliliğini Arttırmak İçin Yeni Bir MGNT Yöntemi” başlıklı proje 6 Ocak 2016 tarihinde TÜBİTAK 1001 projesi olarak TÜBİTAK’a sunulmuştur.

Yeni geliştirilecek UYAK D&G MGNT algoritması ile FV panellerin çıkış gücünün arttırılmasına yani verimliliğinin yaklaşık %10 arttırılmasını hedefleyen bu proje ile yüksek verimli, yeni ve yerli invertörün üretilebilir ve uygulanabilir olduğu gösterilecektir. Proje sonuçları, son zamanlarda çıkan yeni yasalarla daha da güncel hale gelen güneş enerjisiyle elektrik üretimine yönelebilecek ve baskın olan yurtdışı pazarında ülkemizi temsil edebilecek küçük ya da büyük firmaların ilgisini çekebilecektir. Özellikle üniversitelerin teknopark bölgelerinde faaliyet süren firmaların ilgisini çekebilecek ya da yeni firmaların oluşumunu sağlayacak niteliktedir. Üniversite-Sanayi işbirliği imkanları araştırılacaktır. Düzce TTO’dan destek alınacak ve alandaki firmalar ile görüşmeler yapılarak prototip sunulacak ve gerekli ziyaretler düzenlenecektir. Bu alanda Türkiye’de oluşacak bir üretim çalışmasının ekonomik, stratejik ve bilgi birikimine olan katma değeri çok yüksek olacaktır.

Diğer yandan, FV panellerden yüksek verimlilik değerine ulaşılmasını sağlayan prototip ürünün üretim sürecinin patentinin ya da faydalı model hakkının alınması sağlanacaktır. Patent alınmasının ardından ulusal ve uluslararası fuarlarda, konferanslarda yöntem tanıtılacak ve fabrikasyon üretim gerçekleştiren firmalar ile iletişime geçilerek ürünün üretimi için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

7c) DÜBAP:

Yürütücü olarak Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in hazırladığı “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde Fotovoltaik Panel Uygulamaları” başlıklı proje 30 Aralık 2016 tarihinde araştırma projesi olarak DÜBAP’a sunulmuştur.

Bu rapordaki 3. Madde’de belirtilen makalede elde edilen sonuçlara göre Düzce ilinde çevresel ve iklimsel koşullarda göz önüne alındığında en yüksek performansı monokristal silisyum (mono-Si) FV paneller göstermiş olup verimlilik değeri %13,26 olarak bulunmuştur. Önerilen bu projede, sabit kurulu olan mono-Si panellerden daha yüksek verim elde edebilmek için mono-Si paneller güneş aynasına ve güneş takip sistemine (tracking) adapte edilecektir. Böylece, mono-Si FV panellerin yüzeyine düşen güneş ışığı miktarı arttırılarak panellerden elde edilen enerji miktarının arttırılması planlanmaktadır.

Bununla birlikte, DÜTEM'in AR-GE çalışmalarının yanında diğer bir misyonu da temiz enerji kaynakları konusunda farkındalığı arttırmaktır. Bu bağlamda, Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi'nde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi konusunda inovatif uygulamalar (güneş ağacı, akıllı güneş durakları, güneşli futbol sahası, güneş bahçesi) yapılması da bu projenin amaçları arasındadır. Böylece, hem Üniversitemizde hem de Düzce ilinde temiz enerji kaynaklarının kullanımına olan ilgiyi arttırmak hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için güneş ışığından elektrik enerjisi üreten FV paneller ile çalışan orjinal tasarımların Üniversitemiz Konuralp Kampüsü'ne yerleştirilmesi planlanmaktadır.