TÜBİTAK 1001 PROJESİ

Yürütücülüğünü DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in yaptığı “Yeni Kristalizasyon Yöntemleri İle Cam Alttaş Üzerine Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözeleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi 12.02.2016 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu proje ile yeni ve ulaşılması zor gibi görünen polikristal silisyum ince film güneş gözesi üretim teknolojisinin uygulamasının Türkiye’de üretilebilir ve uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda, polikristal silisyum güneş gözelerinin üreitimi için yeni bir teknik geliştirilmiştir.