DÜBAP PROJESİ

Yürütücülüğünü DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in yaptığı “ P- ve N-tipi Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Alüminyum İndüklemeli Kristalizasyon (AIC) ve Katı Faz Epitaksi (SPE) Teknikleri ile Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı DÜBAP projesi 27.12.2016 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. ). Bu proje ile yeni ve ulaşılması zor gibi görünen polikristal silisyum ince film güneş gözesi üretim teknolojisinin uygulamasının Türkiye’de üretilebilir ve uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda, polikristal silisyum güneş gözelerinin üreitimi için yeni bir teknik geliştirilmiştir.