AKADEMİK YAYINLAR

Yazar olarak DÜTEM Müdürü Doç Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in önemli katkıda bulunduğu ve DÜBİT’in çatısına kurulu toplam 7,5 kW kurulu güce sahip fotovoltaik sistemlerin 2014 verilerinin analizi ile yaygın etki faktörü oldukça yüksek olan “Renewable & Sustainable Energy Reviews” dergisinde Outdoor Performance Analysis of Different PV Panel Types” başlıklı makale Ocak 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Adı geçen makaleye ait bilgiler şu şekildedir:

Elibol E., Tüzün Özmen Ö., Tutkun N., Köysal O., “Outdoor Performance Analysis of Different PV Panel Types, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 67, 651-661 (2017). (DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.051)

Bu makale ile Düzce yöresi için ilk kez üç farklı panel tipinin (mono-Si , poly-Si ve a-Si) performans analizi 1 yıllık iklim değişmi gözönüne alınarak yapılmıştır. Böylece Düzce yöresi için en uygun güneş panelinin mono-Si olduğu bilgisine ulaşılmıştır.