Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Enstitü Anabil Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Açılma Başvurusu Gerçekleştirilmiştir.

02 Mar

  • Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Tüm Duyurular

DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN’in hazırladığı “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Enstitü Anabil Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları” nın Açılması için Başvuru Dosyaları 05 Ocak 2017 tarihinde Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne sunulmuştur.

  • Önerilen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Doktora Programının Üniversitemizde kurulması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamı’nda Üniversitemizi tercih edecek doktora öğrencilerinin DÜTEM’in öncülüğünde Üniversitemizde yapılmakta olan yenilenebilir enerji alanındaki araştırmalara önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, hem öğrencilerin doktora öğrencilerinin gelişmiş ve yeni hazırlanan projelerle gelişmeye devam eden makine-teçhizat altyapısı ile üst düzey eğitim alabilirken hem de bu alanda yetişmiş insan gücü ile yenilenebilir enerji konusunda Düzce Üniversitesi Ülkemizde uzman ve öncü bir kurum olacaktır. 
  • Düzce Üniversitesi bünyesinde bulunan yenilenebilir enerji konusunda uzman 13 öğretim üyesi ile yenilenebilir enerji ile ilgili özellikle güneş ve rüzgar konusunda oldukça uzman bir kadroya sahiptir. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamı’nda Üniversitemizi tercih edecek doktora öğrencilerinin alanında oldukça deneyimli öğretim üyelerinden alacakları dersler ve hazırlayacakları tezler ile Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Doktora Programı’ndan Ülkemize önemli ölçüde yetişmiş insan gücü sağlaması ön görülmektedir. Böylece, 2025 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın fosil yakıtların kullanımını geçeceği tahmini göz önüne alındığında Ülkemizde yenilenebilir enerji alanda yetişmiş araştırmacı ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, 100/2000 YÖK Doktora Bursu’nun teşviki ile yoğun bir biçimde tercih etmesi öngörülen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Doktora Programı’nın, uzman öğretim üyesi kadrosu ve güçlü altyapısı ile doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
  • Düzce ilinde 2 adet “Organize Sanayi Bölgesi” bulunması kaynaklı hızlı üretim, teknoloji geliştirme ve kolay ulaşılabilirlik imkanları sunmaktadır. Bununla birlikte, Düzce’nin stratejik konumu da son dönemlerde gelişimi ve araştırmaları oldukça ivme kazanan yenilenebilir enerji konusunda Üniversite-Sanayi işbirliği yapılmasına imkan sağlayacaktır. Böylece, hem yenilenebilir enerji konusunda uzman doktoralı araştırmacılar yetişebilecek hem de bu araştırmacıların ürettikleri yeni teknolojilerin sanayiye hızlı bir şekilde entegrasyonu sağlanacaktır.